Simbol Int Bonanova

Fundació Bonanova


La Fundació Bonanova ha estat creada per promoure i actualitzar la formació professional i la formació continuada sanitària, sociosanitària i d'atenció a la dependència. També contribueix a la innovació pedagògica i tecnològica, la recerca, la millora de les instal·lacions i l'equipament, i el foment de l'ocupació de l'Institut Bonanova.

L'Oferta Formativa de la Fundació Bonanova és molt especialitzada. S'ofereix segons les necessitats específiques d'entitats i empreses del sector sanitari i s'adequa totalment a les seves demandes.

Principis i objectius:

  • Formació amb exigència i rigor.
  • Dotació d'instal·lacions i tecnologia de laboratori, tallers i de suport per al desenvolupament avançat de les especialitats sanitàries.
  • Actualització dels ensenyaments d'acord amb les necessitats de les organitzacions i empreses sanitàries.
  • Formació contínua i millora de la capacitació tècnica i pedagògica del professorat.
  • Innovació pedagògica amb actualització de materials curriculars, tècniques i estratègies didàctiques.
  • Atenció a la demanda d'empreses i institucions del sector sanitari de professionals ben qualificats, amb una borsa de treball activa i estudis de les necessitats de formació.
  • Incorporació d'alumnes i professorat a la recerca i als fòrums científics.

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001