Simbol Int Bonanova

Històric de cursos que ha realitzat la Fundació Bonanova

A través de la Fundació Bonanova s'ofereixen cursos de formació continuada, molts dels quals es fan en col·laboració o per demanda expressa de les organitzacions sanitàries, sobretot empreses col·laboradores i les que acullen als seus centres alumnes en formació.

Els alumnes, exalumnes i el personal dels centres col·laboradors de l'Institut Bonanova es poden beneficiar de descomptes en el preu dels cursos oferts per la Fundació Bonanova.

Històric de cursos que ha realitzat la Fundació Bonanova

 • Curs d'acreditació per operadors d'instal·lacions de radiodiagnòstic:

  El curs per obtenir l'acreditació d'operador d'instal·lació de radiodiagnòstic dóna la capacitat per operar en qualsevol instal·lació de radiodiagnòstic general.
  Aquest curs es realitza de manera anual entre l'abril o juny de cada any, al febrer sortirà publicada la nova edició.

 • Curs d'acreditació per directors d'instal·lacions de radiodiagnòstic:

  El curs per obtenir l'acreditació de director d'instal·lació de radiodiagnòstic dóna la capacitat per dirigir el funcionament de qualsevol instal·lació de radiodiagnòstic general.
  Aquest curs es realitza de manera anual entre l'abril o juny de cada any, al febrer sortirà publicada la nova edició.

 • Curs de capacitació d'operadores d'instal·lacions radiactives:

  El curs de capacitació d'operadors d'instal·lacions radiactives està orientat a la formació del personal que traballa en elles. Aquest curs permet obtenir la llicència d'operador que concedeix el Consejo de Seguridad Nuclear.
  Aquest curs es realitza de manera anual entre l'abril o juny de cada any, al febrer sortirà publicada la nova edició.

 • Curs d'actualització en Ressonància Magnètica
  La RM és una de les tècniques d'imatge més importants a la pràctica clínica actualment, imprescindible en el diagnòstic i seguiment de moltes patologies; però també important en la recerca més bàsica. El creixement exponencial del coneixement en RM fa necessari que els professionals (tècnics i professionals sanitaris de l’àmbit de la radiologia) tinguin una actualització continuada d'aquests canvis.

  Díptic

 • Jornada d'actualització de coneixements tècnics de radioteràpia.
  Amb aquesta jornada es vol cobrir un espai de formació continuada pels tècnics de radioteràpia que els permeti actualitzar els seus coneixements en aquest camp. Aquest any dedicarem també un espai per fer divulgació del nou pla d’estudis LOE. Tenim la voluntat de realitzar-la de forma bianual, coincidint amb l’any que no es realitzi la jornada del GOCO a Catalunya.

  Díptic

 • Jornades sobre les tècniques de biologia molecular en diagnòstic clínic.  
  Jornada monogràfica sobre les tècniques de biologia molecular que s'utilitzen actualment en el diagnòstic clínic i algunes de més innovadores que s'hi estan implementant. La jornada consta d'un conjunt de xerrades sobre tècniques innovadores com ara els arrays d'ADN o la farmacogenòmica, que s'estan instaurant en molts laboratoris per diagnosticar un ampli ventall de patologies. Es farà èmfasi també en el paper d'aquest tipus de tècniques per al disseny de teràpies personalitzades després d'alguns diagnòstics.


  Edició 2016: VI Jornada de divulgació teòrico-pràctica: Resolució de problemes pràctics al laboratori. Què fer si... “ troubleshooting”

  Edició 2015: V Jornada de divulgació teòrico-pràctica: La utilització de la metodologia Point of Care (POC) per a determinacions moleculars. 

  Actualment les determinacions ràpides, anomenades "al peu del pacient" o point of care, estan prenent molta rellevància. Es tracta de la utilització d’una tecnologia completament diferent de la que es fa servir en els autoanalitzadors convencionals. La responsabilitat sobre el manteniment de l'aparell i control de qualitat d'aquests sistemes són temes que encara no estan del tot aclarits. En aquesta jornada es farà una aproximació a les determinacions moleculars utilitzant aquesta metodologia, tant des de la vessant teòrica com de la pràctica.

  Arxiu adjunt

  Edició 2014: IV Jornada de divulgació tècnico-científica: Curs de microscòpia aplicada:

  Observació i anàlisi de diferents líquids biològics. L'objectiu d’aquesta jornada és treballar l’observació detallada al microscopi de diferents mostres de líquids biològics en fresc i tenyits.

  La detecció de la necessitat ha estat iniciativa dels laboratoris d’anàlisis clíniques que treballen amb aquest tipus de mostra.

  Arxiu adjunt


  Edició 2013: III Jornada de divulgació tècnico- científica. Curs de microscòpia aplicada: Observació i anàlisi dels resultats de tinció de Gram.

  Arxiu adjunt

  Edició 2012: II Jornada científico-tècnica. Avenços al laboratori per als diagnòstics immunològics (implicació de les tècniques IGRAS i LUMINEX)

  Arxiu adjunt

  Edició 2011: I Jornada sobre les tècniques de biologia molecular en el diagnòstic clínic 
 • Curso de aplicación de técnicas radiológicas en imagen cardíaca.

  El objetivo de este curso es actualizar el conocimiento de los profesionales sanitarios del ámbito de la Radiología en cuanto a la Imagen Cardíaca, a la vez que profundizar en los aspectos concretos de la TC y la RM, enfatizando los requerimientos especiales en cuanto a la preparación y manejo de los pacientes en este tipo de exploraciones.

  El curso va dirigido a Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y a profesionales sanitarios del ámbito de la Radiología que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos en Imagen Cardíaca.

  Díptico

 • Curs de Tècnica Histopatològica:

  El curs ofereix als estudiants i tècnics d’anatomia patològica i citologia una actualització de conceptes i metodologies en relació a les noves tecnologies que es van implantant en els serveis d’anatomia patològica i citologia. 
  També volem animar-vos a que participeu l’últim dia amb pòsters i comunicacions dels vostres treballs.
 • Curso de formación para el  personal que lleva a cabo procedimentos con animales de experimentación (Categoria B). 
  Según el Decreto 1201/2005 del 10 de octubre de 2005 sobre la protección de animales utilitzados en experimentación y otros fines científicos, las personas que llevan a cabo procedimientos de experimentación y los cuidadores de animales han de tener una formación acreditada mediante un título académico adequado y acreditado por la autoridad competente (conselleria de Medi Ambient)

  El curso proporciona conocimientos sobre los tipos de animales de experimentación (bienestar, nutrición, reproducción), el manejo de los animales, los equipos específicos necesarios y las técnicas de toma de muestras, medidas terapéuticas, cirugía y prácticas clínicas. Así mismo establece la legislación vigente relacionada con la seguridad, higiene y eliminación de residuos de los animalarios, así como sobre las implicaciones éticas y legales del bienestar animal.
  Curso homologado por el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

  Arxiu adjunt  

 • Jornada sobre control de qualitat al laboratori.

  Jornada monogràfica sobre el control de qualitat al laboratori on es tracta sobre el control de qualitat intern i extern, fent especial èmfasi també a les certificacions i acreditacions dins dels sistemes de qualitat. La jornada es tanca amb una taula rodona on s'analitza el paper del tècnic de laboratori en el control de qualitat al laboratori.
 • Curs de cultius cel·lulars.

  Les tècniques de cultiu cel.lular són extremadament útils tan a nivell de recerca com de diagnòstic. Des de l'entrada en vigor dels comitès ètics per a l'ús d'animals en els protocols de recerca, la utilització des cultius cel.lulars de línies estables, o bé de teixits s'ha incrementat notablement. A tall d'exemple la indústria cosmètica i farmacèutica ha multiplicat l'ús de línies cel.lulars per a testar els seus productes. Des de la vessant clínica, el cultiu de teixit del propi pacient per a reimplantar-lo és una tècnica que té moltes aplicacions.
  La Fundació Bonanova ofereix aquest curs introductori per establir les bases per una millor comprensió del crèdit de Biologia Mol.lecular i Cel.lular

  Arxiu adjunt

 • Curs sobre el procés de la mort.

  L'objectiu del curs és dotar d'un coneixement pràctic i bàsic, però suficient per poder donar suport en els moments inicials a la família o al nucli de referència del difunt per part dels professionals dels serveis funeraris.

  Arxiu adjunt

 • Curs sobre discapacitats sensorials:

  En la nostra societat existeixen diferents barreres, tant físiques com socials, que no permeten una adequada integració a persones amb disminució visual i auditiva. Convençuts de què la integració de les persones amb discapacitat en la nostra societat és del tot necessària pel benestar personal i social, ens sembla molt important que els futurs professionals sanitaris adquireixin estratègies que afavoreixin l'eliminació d'aquelles barreres existents en els serveis sanitaris.

  Arxiu adjunt

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001