Simbol Int Bonanova

Tots els cursos

 • Necessitats a què respon el contingut del curs:

  L’ús de radiació ionitzant en l’àmbit mèdic és cada cop més rellevant. Proves diagnòstiques, tècniques intervencionistes,  tractaments terapèutics, intervencions traumatològiques i de cirurgia  major, la prescripció d’exploracions radiològiques, cribratges a pacients asimptomàtics...en són exemples clínics quotidians. La radiació és una eina. Les eines no són bones ni dolentes en sí mateixes. La seva “bondat” bé donada per com s’utilitza. L’utilitarisme és una branca de l’Ètica que defensa el fet que una cosa és bona si està ben utilitzada. I amb la radiació passa exactament això. Només si se’n fa un ús correcte, aquesta eina serà l’adient.

   

  Per mirar de garantir-ho, la legislació de cada país publica documents en forma de Lleis Orgàniques, Reals Decrets, i Normativa Específica que són d’obligat compliment i que pretenen minimitzar raonablement els riscos intrínsecs de la radiació, obtenint-ne el màxim rendiment possible.

   

  En aquest context, als serveis d'Imatge pel Diagnòstic es detecta que, per una banda, existeix una manca de consciència generalitzada entre el personal d'un servei d'imatge pel diagnòstic (ID) amb relació al fet que un Protocol  de Garantia i Qualitat no és un  document "inert" sinó que el fet de complir-lo fa que es puguin obtenir millors resultats diagnòstics amb menys detriment radiològic.


  El curs es dissenya de manera que permeti aquesta necessària presa de consciència de la importància operativa del programa de garantia de qualitat, i facilita que els serveis puguin dissenyar i implantar els seus propis programes de garantia de qualitat sense que sigui necessari subcontractar aquestes tasques a tercers.

   

  Per una altra banda, i amb relació a la capacitació dels tècnics d'imatge per al diagnòstic, es considera necessari que el personal associat a aquests serveis conegui en profunditat el document,  així com els detalls de la seva elaboració, cosa que incidirà en què aquest personal pugui comprendre millor la seva funció, aspectes que, actualment, es troben a faltar als serveis.

 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información por la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.

  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 ha habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utilizar en su trabajo.

  Todo lo mencionado configura un escenario en el que es necesario una formación específica para el uso actualizado de la clasificación.
   
   
 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información por la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.

  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 han habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utlitzar en su trabajo.

  Todo lo mencionado configura un escenario en el que es necesario una formación específica para el uso actualizado de la clasificación.
   
   

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Els laboratoris d'anatomia patològica i citologia van incorporant  a la pràctica diària noves tecnologies, noves metodologies i nous procediments de treball que fan que sigui imprescindible que els tècnics actualitzin conceptes i procediments en els diferents àmbits de la patologia. L’objectiu del curs és mantenir en constant actualització als professionals dels laboratoris de patologia dels hospitals i centres privats.

  L'Institut té col·laboracions amb empreses on es realitza la formació en centres de treball la qual cosa ens permet conèixer les necessitats formatives i d’actualització dels laboratoris, que després traslladem al contingut del temari. Fruit també d'aquesta col·laboració, el curs sempre ha sigut  un punt de trobada pels tècnics i professionals de la Patologia, on a més d’aprendre i actualitzar coneixements amb les diferents ponències, els tècnics poguessin compartir un espai de diàleg i intercanvi d’experiències amb la presentació de comunicacions orals.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • El Real Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, establece que quedan acreditados para dirigir u operar los equipos de rayos X quienes hayan superado los cursos o programas homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Este curso cumple las condiciones exigidas por el CSN y, por tanto, permite obtener la acreditación correspondiente.

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información por la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.

  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 han habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utlitzar en su trabajo.

  Todo lo mencionado configura un escenario en el que es necesario una formación específica para el uso actualizado de la clasificación.
   
   

  Preinscripció tancada

  Més informació

 • Los Sistemas de Información en las organizaciones sanitarias han sido en los últimos años, un campo en continuo crecimiento. Las necesidades de información para la toma de decisiones tanto clínicas como de gestión se incrementan de día en día y el volumen de los datos que se generan crece de forma exponencial. Por otro lado el desarrollo de las tecnologías informativas ofrece actualmente posibilidades impensables hace pocos años.


  En este contexto y con el fin de permitir la comparabilidad, análisis e intercambio de información, se establece la obligatoriedad desde 2017 de utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades-10-ES para la codificación de los diagnósticos y procedimientos de los enfermos atendidos en los centros hospitalarios de agudos teniendo en cuenta que este año 2020 han habido actualizaciones a la normativa que los profesionales tienen que conocer y utilizar en su trabajo.

  Preinscripció tancada

  Més informació

Contacte

Institut Bonanova

Passeig de la Circumval·lació, 8
Barcelona 08003
ibonanova@parcdesalutmar.cat
93 254 04 97 · Fax: 93 254 05 04

 

Ministerio de Educación

Servicio Público de Empleo Estatal

 

Ajuntament de Barcelona

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Consorci d'educació de Barcelona

© 2020 Institut Bonanova | Nota Legal | Perfil del contractant | Política de cookies | Transparència | Fundació Bonanova