Simbol Int Bonanova

Distribució conjunta: Radioteràpia i dosimetria / Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

El centre planteja una distribució conjunta dels CFGS de Radioteràpia i Dosimetria i el CGFS d'Imatge per al diagnòstic i Medicina Nuclear, que permetrà a l'alumne, cursar en tres anys els dos cicles formatius. Els dos cicles s'imparteixen en paral·lel al llarg dels tres anys. La doble titulació s'obtindrà només en finalitzar el tercer curs. 

Durada: tres cursos acadèmics. 

Horari lectiu: Matí (8.30 a 15.00), més alguna tarda fins les 17.00

Vies d’accés:

La competència general dels Tècnics Superiors en Radioteràpia i dosimetria consisteix a aplicar tractaments amb radiacions ionitzants sota prescripció mèdica, utilitzar equips proveïts de fonts encapsulades o productors de radiacions, aplicant les normes de radioprotecció generals i específiques, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, així com realitzar procediments de protecció radiològica hospitalària, seguint normes de garantia de qualitat i els protocols establerts a la unitat assistencial.

La competència general dels Tècnics en Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear consisteix a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

Exercici professional

Radioteràpia i dosimetria

• Centres hospitalaris, serveis de radioteràpia (amb les seves especialitats) i servei de protecció radiològica.
• Altres activitats professionals, delegats comercials de productes hospitalaris i farmacèutics.

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

• Atenció primària i comunitària, gabinets de radiologia de centres de salut.
• Centres hospitalaris: serveis de radiologia convencional, ressonància magnètica nuclear, tomografia computada, gammagrafia, altres serveis que utilitzen radiologia diagnòstica i intervencionista (cardiologia, cirurgia vascular, nefrologia i urologia), servei de protecció radiològica i serveis de medicina i cirurgia experimental.
• Gabinets radiològics extrahospitalaris: diagnòstic per la imatge i exàmens preventius de medicina d’empresa.
• Centres d’'experimentació animal i delegats comercials de productes hospitalaris i farmacèutics
•• Centres de teleradiologia.

Contingut curricular

Primer

 • Atenció al pacient.
 • Anatomia per la imatge.
 • Tècniques de radiologia simple.
 • Tractaments amb braquiteràpia.
 • Tècniques de simulació
 • Fonaments físics i equips.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Protecció radiològica.
 • Gestió i qualitat de la imatge. La imatge en radioteràpia (mòdul propi).
 • Formació en centres de treball 240 hores

Segon

 • Atenció al pacient
 • Protecció radiològica
 • Dosimetria física i clínica (física)
 • Tractaments amb teleteràpia.
 • Formació i orientació laboral. (PRL)
 • Tècniques de radiologia especial.
 • Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia.
 • Tècniques d'imatge en medicina nuclear.
 • Tècniques de radiofarmàcia.
 • Gestió i qualitat de la imatge. La imatge diagnòstica (mòdul propi).
 • Formació en centres de treball 340 hores

Tercer

 • Dosimetria física i clínica (cínica)
 • Tractaments amb teleteràpia.
 • Tractaments amb braquiteràpia.
 • Fonaments físics i equips. (RM i ecografía)
 • Tècniques d'imatge per ressonància magnètica.
 • Formació i orientació laboral.
 • Projecte de radioteràpia i dosimetria.
 • Projecte d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.
 • Gestió de la imatge de radioteràpia
 • Psiconcologia (mòdul propi).
 • Tractament gestió i qualitat de la imatge diagnòstica II. (mòdul propi).
 • Formació en centres de treball. 440 hores

Empreses i centres col·laboradors:

 • Badalona Serveis Assistencials SA - Badalona

 • CEDIV - Granollers

 • Centre Mèdic Creu Groga - Maresme

 • Centre Mèdic Teknon - Barcelona

 • CETIR Londres RM - Barcelona

 • Clínica Diagonal - Esplugues de Llobregat

 • Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí - Sabadell

 • Consorci Sanitari del Maresme - Mataró

 • Consorci Sanitari Terrassa - Terrassa

 • Corporació Sanitària Hospital Clínic - Barcelona

 • Departament de Diagnòstic per la Imatge de la Clínica Corachan (DDI) - Barcelona

 • Fundació IMOR - Barcelona

 • Fundació Quaes - Unitat Dos de Maig - Barcelona

 • Grupo Hospitalario Quirón. - Barcelona

 • Health Diagnostic- Clínica del Pilar - Barcelona

 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Servei de Radioteràpia) - Barcelona

 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Servei Imatge per al Diagnòstic) - Barcelona

 • Hospital de Mollet - Mollet

 • Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Consorci Sanitari Integral. - Sant Joan Despí

 • Hospital General de Catalunya - Grupo Quirónsalud - Sant Cugat del Vallès

 • Hospital General de Granollers - Granollers

 • Hospital General de Hospitalet - Hospitalet de Llobregat

 • Hospital Residència Sant Camil - Sant Pere de Ribes

 • Hospital Sant Joan de Déu - Barcelona

 • Hospital Sant Rafael - Barcelona

 • Hospital Universitari de Bellvitge - L'Hospitalet de Llobregat

 • Hospital Universitari Dexeus - Health diagnostic - Barcelona

 • Hospital Universitari MútuaTerrassa - Terrassa

 • Hospital Universitari Sant Joan de Reus - Reus

 • Hospital Universitari Vall d’Hebron - Barcelona

 • IMOR Bonanova - Barcelona

 • Institut Català d’Oncologia - L'Hospitalet de Llobregat

 • Institut Catala d’Oncologia-Hospital Dr. Josep Trueta - Girona

 • Institut Català d’Oncologia-Hospital Germans Trias i Pujol - Badalona

 • Institut Català de la Salut-CAP Pare Claret - Barcelona

 • Institut Català de la Salut-SPI Pura Fernández - L'Hospitalet de Llobregat

 • Institut de Diagnostic per al Imatge-IDI Duran i Reynals - Barcelona

 • Institut de Diagnostic per la Imatge-IDI Bellvitge - Barcelona

 • Institut de Diagnostic per la Imatge-IDI Vall d’Hebron - Barcelona

 • Parc de Salut MAR de Barcelona-Hospital de l’Esperança - Barcelona

 • Parc de Salut MAR de Barcelona-Hospital del Mar - Barcelona

 • Radioteràpia Corachan, SA (Radiocor) - Barcelona

 • UDIAT Centre Diagnòstic. Corporació Sanitària Parc Taulí - Sabadell

Més informació: 

Descarregueu-vos la fitxa completa d’aquesta titulació en pdf
 

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001