Simbol Int Bonanova

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Durada: dos cursos acadèmics

Horari lectiu: Matí (8:30 a 15:00), més una tarda fins a les 17.00

Vies d’accés:

La competència general dels tècnics d'Anatomia patològica i citodiagnòstic consisteix a processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer l'aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d'optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

Exercici professional

• Atenció primària i comunitària: laboratoris de citologia, laboratoris d'’unitats de detecció precoç del càncer, laboratoris de centres de planificació familiar.
• Serveis generals hospitalaris: laboratoris d'’anatomia patològica i citologia.
• Instituts anatomicoforenses: sales de necròpsies i instituts de toxicologia forense.
• Laboratoris d'’anatomia patològica.
• Centres d’investigació i d'experimentació animal.
• Participació en un equip de suport al diagnòstic o d’investigació format per altres tècnics del seu nivell, coordinat i dirigit per un facultatiu.
• Participació en totes les activitats que es fan a la seva àrea de treball, incloent-hi la docència d’altres tècnics i la col·laboració en les tasques d’investigació que li siguin assignades.
• Delegacions comercials de productes hospitalaris i de laboratoris.

Contingut curricular

Primer

 • Gestió de mostres biològiques.
 • Tècniques generals de laboratori.
 • Biologia molecular i citogenètica.
 • Processament citològic i tissular.
 • Citologia ginecològica.
 • Fisiopatologia general (Anatomofisiologia)
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball. 150 hores

Segon

 • Tècniques generals de laboratori. (control de qualitat)
 • Biologia molecular i citogenètica.
 • Necròpsies.
 • Citologia general.
 • Citologia ginecològica (mama)
 • Fisiopatologia general.
 • Formació i orientació laboral.
 • Projecte d'Anatomia Patològica i citodiagnòstic.
 • Formació en centres de treball. 350 hores

Mòduls professionals propis (segon)

 • Macroscòpia
 • Screening citològic de puncions
 • Necròpsia forense

Empreses i centres col·laboradors:

 • Althaia. Xarxa Assistencial Universitària - Manresa

 • Atrys Health - Barcelona

 • Biopat. Biopatologia Molecular SL - Barcelona

 • Centre Cellex. Vall d'Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) - Barcelona

 • Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB-PRBB) - Barcelona

 • Cerba Internacional - Sabadell

 • Consorci Laboratori Intercomarcal Alt Penedès, Anoia i Garraf - Igualada

 • Consorci Sanitari de Terrassa - Terrassa

 • Consorci Sanitari del Maresme - Mataró

 • Corporació Hospital Clínic - Barcelona

 • Facultat de Veterinària - UAB - Barcelona

 • Fundació Puigvert - Barcelona

 • Histopat SL - Barcelona

 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. - Barcelona

 • Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Consorci Sanitari Integral. - Sant Joan Despí

 • Hospital General de l'Hospitalet. Consorci Sanitari Integral. - L'Hospitalet de Llobregat

 • Hospital Plató - Barcelona

 • Hospital Quirón Teknon - Laboratori Lleballust - Barcelona

 • Hospital Quirón. Grupo Hospitalario Quirón. - Barcelona

 • Hospital Sant Joan de Déu - Barcelona

 • Hospital Universitari de Bellvitge - L'Hospitalet de Llobregat

 • Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta - Girona

 • Hospital Universitari General de Catalunya - Grupo Quirónsalud - Sant Cugat

 • Hospital Universitari Joan XXIII - Tarragona

 • Hospital Universitari Vall d’Hebron - Barcelona

 • Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) - Barcelona

 • Institut d’Assistència Sanitària (IAS)-Hospital de Santa Caterina - Salt

 • Institut de Toxicologia i Ciències Forenses - Barcelona

 • Instituto de Citología y Histopatología SL-Labco - Barcelona

 • Laboratori de patologia integrada. SL. - Barcelona

 • Parc de Salut MAR de Barcelona-Hospital del Mar - Barcelona

 • UDIAT Centre Diagnòstic. Corporació Sanitària Parc Taulí - Sabadell

Més informació: 

Descarregueu-vos la fitxa completa d’aquesta titulació en pdf
 

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001